Kuivausurakointi

Tarvittavien purkutöiden jälkeen alkaa rakenteiden koneellinen kuivaaminen. Kuivaustyön toteutus suunnitellaan huomioiden kuivattavat rakenteet, tilat ja kohteen mahdollinen osittainen käytettävyys kuivauksen aikana.

Käytössämme on nykyaikainen ja monipuolinen kuivauskalusto.

Kaikissa kuivausmenetelmissä kuivauksen etenemistä seurataan rakennekosteusmittauksin.

Kuivauksen loputtua suoritetaan loppumittaukset ja mittatulokset kirjataan kuivauksen loppuraporttiin.

Loppuraporttiin kirjataan myös kuivauksessa käytetyn energian määrä (kWh).