Purku- ja korjausurakointi

Purkutyöt suoritetaan tehdyn kosteuskartoituksen tietojen pohjalta huomioiden, että kyseessä on kosteusvaurioituneen rakenteen purkutyö, joka tulee suorittaa aina suljetussa tilassa, alipaineistettuna ja osastoituna. Näin ehkäistään pölyn sekä mikrobien leviäminen ympäröiviin tiloihin. Purkutöiden yhteydessä varmistetaan vahingon todellinen laajuus.

Korjaustyöt suoritetaan nykymääräysten ja yleisen hyvän rakennustavan mukaisesti.